PPS – PLÁNOVACÍ SYSTÉM / Overené riešenie vo výrobných spoločnostiach.

PPS je plánovací informačný systém určený pre mále a stredné výrobné spoločnosti, ktorý sa svojou  funkcionalitou, kvalitou  a podporou radí medzi cenovo dostupné systémy. Systém PPS poskytuje funkcie pre plánovanie a riadenie výroby od tvorby ponuky, prijatie zákazníckej objednávky cez správu technickej prípravy výroby,  skladového hospodárstva, plánovanie nákupu a výroby až po procesy zabezpečujúce riadenie výroby a expedíciu.   Spoločnosť PPS-Software, s.r.o. tvorí tím programátorov, ktorí úspešne realizovali implementačné projekty od roku 2010 v spoločnosti PELARO, s.r.o. Za toto obdobie sa podarilo úspešne nasadiť systém PPS v 11 spoločnostiach. Silnou stránkou spoločnosti a systému PPS je vysoká flexibilita k požiadavkám zákazníka.