Kontakt

PPS-Software, s.r.o.

Nám. A. Hlinku 25/30
017 01  Považská Bystrica

Ladislav Štefek – konateľ

Tel.: +421 908 236 547

E-mail: ladislav.stefek@pps-software.eu

Ing. Peter Graca – programátor

Tel.: +421 940 510 770

E-mail: peter.graca@pps-software.eu


IČO: 50749382
DIČ: 2120476006
IČ DPH: SK2120476006

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 34416/R