Produkty a služby

 

PPS – Plánovací Systém

X

 

PPS je plánovací informačný systém určený pre mále a stredné výrobné spoločnosti, ktorý sa svojou  funkcionalitou, kvalitou  a podporou radí medzi cenovo dostupné systémy. Systém PPS  poskytuje funkcie pre plánovanie a riadenie výroby od tvorby ponuky, prijatie zákazníckej objednávky cez správu technickej prípravy výroby,  skladového hospodárstva, plánovanie nákupu a výroby až po procesy zabezpečujúce riadenie výroby a expedíciu.

PSS – Rozvrhovací System

X

 

PSS je plánovacia aplikácia určená pre detailné rozvrhnutie výrobných úloh na pracoviská. Aplikácia PSS poskytuje funkcie pre rozvrhnutie výrobných operácií s využitím základných rozvrhovacích pravidiel.

PPS-MIS – Manažérsky informačný systém

X

 

PPS-MIS je manažérsky informačný systém, ktorý umožňuje zobrazenie údajov vo forme prehľadných tabuliek a grafov. Údaje je možné filtrovať pomocou rôznych typov filtrov. PPS-MIS poskytuje štandardné výstupy z oblasti obchodu, nákupu a skladov, výroby, kvality a ekonomiky. Užívateľ si môže vytvoriť vlastné výstupy pomocou aplikácie PPS-MIS Designer.

 

 

 

 Technická podpora PPS a PSS
  • Štandardný servis na odstraňovanie vzniknutých problémov  IS.
  • Možnosť doplnenia ďalších funkcií do systému na základe špecifických požiadaviek zákazníka v cene podľa platného cenníka zhotoviteľa v danom roku.
  • Hot-line podpora pomocou e-mailu, vzdialeného prístupu cez TeemViewer a telefonická podpora na poskytnutie aktuálnej technickej a metodickej podpory.
 Ďalšie služby
  • Vývoj aplikácií na mieru.
  • Poradenstvo a školenia pre strojárske podniky.