PSS – ROZVRHOVACÍ SYSTÉM

PSS je plánovacia aplikácia určená pre detailné rozvrhnutie výrobných úloh na pracoviská. Poskytuje funkcie pre rozvrhnutie výrobných operácií s využitím základných rozvrhovacích pravidiel.

  • PSS je možné napojiť na informačný systém spoločnosti cez rozhranie MS SQL.
  • PSS má priame prepojenie na systém PPS.

Práca so systémom PSS:

Plánovač nastaví priority pri zostavovaní rozvrhu výroby a predpokladaný manipulačný čas.

Nastavenie priorít pre požadovaný rozvrh výroby.

 

Sytém prevezme z plánovacieho systému informácie o technologickom postupe alebo je individuálne vložený cez formulár.

Definovanie výrobných operácií.

X

 

Sytém prevezme z plánovacieho systému informácie o dostupnosti výrobných zariadení alebo plánovač upresní predpokladaný kalendár dostupnosti zariadení.

Definovanie kalendára stavu a dostupnosti jednotlivých technológií.

X

 

Po vygenerovaní výrobného rozvrhu plánovač vidí detailný výrobný rozvrh na pracovisku.

Prehľad vyťaženia pracovísk.

X

 

Vygenerovaný gantov graf predstavuje náväznosť jednotlivých operácií a ich časové požiadavky.

Prehľad rozplánovaných zákaziek.

X

 

Vygerovaný výrobný rozvrh umožní rýchlu orientáciu a kontrolu rozvrhnutých úloh vzhľadom k definovaným prioritám.

Prehľad výrobného rozvrhu.

X

 

Systém PSS obsahuje nasledujúce funkcionality:

  • Technológie, pracoviská – evidencia strojov a zariadení.
  • Pracovné zmeny – definovanie kalendára stavu a dostupnosti jednotlivých technológií.
  • Operácie – definovanie výrobných operácií, import operácií z informačného systému.
  • Zákazky – definovanie požiadaviek na výrobu, import zákaziek z informačného systému.
  • Rozvrhovanie ručné – ručné zostavenie výrobného rozvrhu.
  • Rozvrhovanie automatické – generovanie výrobného rozvrhu.
  • Prehľady – prehľad vyťaženia pracoviska, prehľad výrobného rozvrhu, prehľad rozplánovaných zákaziek.