PPS-MIS – Manažérsky informačný systém

PPS-MIS je manažérsky informačný systém, ktorý umožňuje zobrazenie údajov vo forme prehľadných tabuliek a grafov. Údaje je možné filtrovať pomocou rôznych typov filtrov. PPS-MIS poskytuje štandardné výstupy z oblasti obchodu, nákupu a skladov, výroby, kvality a ekonomiky. Užívateľ si môže vytvoriť vlastné výstupy pomocou aplikácie PPS-MIS Designer.

V ľavej časti obrazovky sa nachádza stromová štruktúra výstupov s obľúbenými položkami, štandardnými výstupmi a užívateľskými výstupmi. Súčasne je možné mať otvorených viacero výstupov, ktoré sa zobrazujú na záložkách v hlavnej časti obrazovky. Vkladať a aktualizovať výstupy je možné pomocou formulára v aplikácii.

Ukážka štandardných výstupov:

1000 Obchod

1420 – Objem objednávok po zákazníkoch podľa dátumu prijatia

X

2000 Nákup a sklady

2120 – Objem vystavených objednávok po dodávateľoch

X

3000 Výroba

3430 – Neukončené NH po zákazkách

X